Chuyển nhà- Quang Hải

Quang Hải sinh năm 1985 tại Long Biên, chủ xe tải 1.500 tấn.

Nhận phục vụ quý khách chuyển nhà, và chuyển hàng hóa, đồ nặng.

Vui lòng gọi điện cho tôi để được phục vụ: Tel: 0382 687 602