Luật sư tư vấn

Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền dân sự được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Văn phòng Luật Sư Lê Công trực thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Web của Vp: www.LuatSuGioiHanoi.com

Dịch vụ tư vấn:

  • Luật dân sự, hình sự
  • Thành lập doanh nghiệp
  • Kiện tụng,tranh chấp
  • Đất đai, thừa kế
  • Hôn nhân và gia đình

Để được tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp luật, vui lòng gọi số Tel: 0987 193 383